U bent hier

Kan je arbeidsduurverminderingsdagen (ADV-dagen) opnemen tijdens een periode van loopbaanonderbreking?

De RVA laat toe dat u als werknemer in loopbaanonderbreking het systeem van ADV-dagen kan genieten op voorwaarde dat de ADV-dagen worden ingehaald tijdens de periode van loopbaanonderbreking, tenzij een cao of het arbeidsreglement binnen de onderneming een bepaalde periode oplegt waarin de ADV-dagen moeten worden opgenomen.

Een RVA-kantoor zoeken

Top