U bent hier

Mag ik tijdens mijn loopbaanonderbreking (in de overheidssector) of tijdens mijn thematisch verlof (in alle sectoren) een artistieke activiteit als amateur uitoefenen die gedekt is door de kleine vergoedingsregeling?

Ja. Zolang een artistieke activiteit als amateur die wordt uitgevoerd voor rekening van een opdrachtgever (dat is een werkgever) geen RSZ-bijdragen vereist, mag ze worden uitgeoefend tijdens een volledige of gedeeltelijke onderbreking. Dat verandert niets aan de uitkeringen die de RVA betaalt. In dat geval mogen kleine vergoedingen worden betaald om je kosten te dekken. 

Concreet: elke vergoeding voor een artistieke prestatie die niet meer dan € 100,00 per dag bedraagt, wordt beschouwd als een onkostenvergoeding. In totaal mogen die vergoedingen niet meer bedragen dan € 2.000,00 per jaar voor alle artistieke prestaties. De kleine vergoedingsregeling (KVR) kijkt naar het totale bedrag dat de opdrachtgever betaalt aan de amateurartiest. Alle kosten zitten er dus in inbegrepen, ook de verplaatsingskosten. 

De maximumbedragen van de kleine vergoedingsregeling hierboven zijn geïndexeerd. Voor 2021 zijn die bedragen € 132,13 per dag en € 2642,53 per jaar.

Als je meer informatie wil over de kleine vergoedingsregeling voor amateurartiesten, neem dan eens een kijkje op het portaal van de sociale zekerheid via deze link.

Let op! Als de ontvangen bedragen hoger liggen dan de maximumbedragen van de kleine vergoedingsregeling moeten ze worden aangegeven bij de RSZ. Dat impliceert dat het gaat om een bezoldiging (en niet meer om een onkostenvergoeding). In die hypothese moet je bij de RVA aangeven dat je een artistieke activiteit uitoefent. Die activiteit zal dus worden beschouwd als een activiteit in loondienst en bijgevolg zul je het recht op uitkeringen verliezen als die bezoldiging begon tijdens je volledige of gedeeltelijke onderbreking.

Een RVA-kantoor zoeken

Top