Follow us on twitter

U bent hier

22. Ik maak deel uit van het medisch personeel van een ziekenhuis, maar ben in onderbreking. Mag de werkgever me oproepen om de nood aan personeel te verlichten door de toestroom aan patiënten die lijden aan het coronavirus?

Ja, maar enkel als u werkt voor een werkgever uit de privésector en als u in 1/5 tijdskrediet met motief of landingsbaan bent.

Voor de andere vormen van onderbreking in het kader van tijdskrediet (in de privésector) en thematische verloven (in alle sectoren) en gewone loopbaanonderbreking (in de publieke sector), mag de werkgever uw recht niet eenzijdig intrekken. Hij mag u wel vragen om opnieuw in uw oorspronkelijke arbeidsregeling te komen werken. Als u dat aanvaardt, betekent het dat u uw onderbreking beëindigt.

Dat vervroegde einde moet schriftelijk aan het RVA-kantoor van uw woonplaats worden gemeld. 

Bij de mededeling van het vervroegde einde moet u vermelden dat het wordt gerechtvaardigd door het coronavirus. Als de minimumduur van de onderbreking niet bereikt is, zal de RVA ervan uitgaan dat het uitzonderlijk omstandigheden zijn. U hoeft dan de uitkeringen van de begindatum van uw onderbreking tot de vervroegde einddatum niet terug te betalen.

Als u na de periode van werkhervatting opnieuw een onderbreking wenst, moet u een nieuwe aanvraag indienen bij uw werkgever en bij de RVA.

Een RVA-kantoor zoeken

Top