Follow us on twitter

U bent hier

7. Kan ik een tijdskrediet aanvragen wanneer de grens van gelijktijdige afwezigheden (5%- drempel) is overschreden?

 Deze vraag behoort niet tot de bevoegdheid van de RVA. U kan hiervoor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) contacteren.

Een RVA-kantoor zoeken

Top