U bent hier

Mag je 1/10 ouderschapsverlof nemen als je in het onderwijs werkt?

In het onderwijs wordt het recht op onderbreking of vermindering van de prestaties bepaald door de reglementering van de bevoegde gemeenschap. Het hangt dus af van de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap ['Fédération Wallonie-Bruxelles'], of de Duitstalige Gemeenschap.

Federaal worden enkel de voorwaarden geregeld voor het toekennen van onderbrekingsuitkeringen. Die kunnen ook enkel worden toegekend als het recht op ouderschapsverlof werd toegekend door de bevoegde gemeenschap.

Het 1/10 ouderschapsverlof is sinds 01.08.2019 van kracht geworden in de openbare sector en het onderwijs. Die reglementering maakt het de RVA enkel mogelijk om een maandelijkse onderbrekingsuitkering te betalen voor die vorm van ouderschapsverlof. Die wijziging in de federale reglementering over de toekenning van uitkeringen, betekent niet dat de regels van de gemeenschap ook worden aangepast. Het hangt dus van de bevoegde gemeenschap af of het 1/10 ouderschapsverlof voor personeelsleden van het onderwijs en de CLB's wordt ingevoerd.

Als je dus in een school of CLB werkt, moet je bij je personeelsdienst of bij de bevoegde gemeenschap navragen of je recht hebt op 1/10 ouderschapsverlof en indien ja, onder welke voorwaarden.

Een RVA-kantoor zoeken

Top