U bent hier

Sinds wanneer is het mogelijk om 1/10 ouderschapsverlof aan te vragen?

Als werknemer in de privésector of als personeelslid van de lokale en provinciale besturen (of een dienst die ervan afhangt) kan je vanaf 01.06.2019 een aanvraag doen voor 1/10 ouderschapsverlof. In de publieke sector, is dat mogelijk vanaf 01.08.2019.

Met het akkoord van je werkgever kan je als voltijdse werknemer gedurende 40 maanden je arbeidsprestaties met 1/10 verminderen. Die periode kan worden opgesplitst in blokken van 10 maanden of een veelvoud daarvan.

In 1/10 ouderschapsverlof kan je dus bijvoorbeeld om de 2 weken één dag of een halve dag per week je arbeidsprestaties verminderen.

Een RVA-kantoor zoeken

Top