Follow us on twitter

U bent hier

Wat zijn de uitzonderingen om een landingsbaan met uitkeringen te bekomen vanaf 55 jaar voor een 1/5 onderbreking of vanaf 57 jaar voor een 1/2 onderbreking?

Je kunt de uitkeringen bekomen als je minstens 55 jaar bent voor een 1/5 onderbreking, of als je minstens 57 jaar bent voor een 1/2 onderbreking op de aanvangsdatum van je tijdskrediet eindeloopbaan wanneer je voldoet aan de afwijkende voorwaarden voorzien in een van de volgende situaties.

 1. Je bent tewerkgesteld in een onderneming die erkend is als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden op de aanvangsdatum van je tijdskrediet eindeloopbaan;
 2. Op de datum van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, kun je 35 jaar beroepsloopbaan in loondienst bewijzen in de zin van de reglementering “werkloosheid met bedrijfstoeslag”;
 3. Op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever, werd je ofwel:
  • minstens 5 jaar, gedurende de 10 voorgaande jaren tewerkgesteld in een zwaar beroep;
  • minstens 7 jaar, gedurende de 15 voorgaande jaren tewerkgesteld in een zwaar beroep;
  • minstens 20 jaar tewerkgesteld in een stelsel van nachtarbeid, beoogd in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46;
  •  tewerkgesteld door een werkgever die afhangt van het paritair comité van de bouwsector en je beschikt over een attest dat werd afgeleverd door een arbeidsarts waarin je ongeschiktheid om je beroepsactiviteit voort te zetten, wordt bevestigd.
Top