U bent hier

Ik werk in de privésector en ben alleenwonende. Heb ik recht op verhoogde onderbrekingsuitkeringen?

Alleenstaande werknemers in de privésector die een eenoudergezin (alleen wonen samen met een of meer van je kinderen ten laste) vormen, hebben recht op verhoogde onderbrekingsuitkeringen tijdens hun thematisch verlof of 1/5 tijdskrediet met motief.

  • In geval van ouderschapsverlof moet het kind jonger dan 12 jaar zijn. Bij een medische bijstand, verlof voor mantelzorg of palliatief verlof moet het kind jonger zijn dan 18 jaar. De leeftijden van 12 en 18 jaar worden verhoogd tot 21 jaar voor een kind met een handicap.
  • In geval van een 1/5 tijdskrediet is de verhoging van toepassing op alle motieven (zorg kind jonger dan 8 jaar, palliatieve zorgen, opleiding, …)  en ongeacht de leeftijd van het kind.

U kan de bedragen vinden via de rubriek barema’s op onze website.

Top