U bent hier

Ontvang ik de verhoogde onderbrekingsuitkeringen voor een eenoudergezin enkel wanneer ik tijdskrediet of thematisch verlof vraag om te zorgen voor mijn kind?

Je moet een onderscheid maken tussen de thematische verloven en het 1/5 tijdskrediet.

Bij de thematische verloven heb je enkel recht op de verhoogde uitkeringen als eenoudergezin wanneer je dat verlof vraagt om te zorgen voor je kind.

Bijvoorbeeld: wanneer je alleen woont met je kind en een halftijdse medische bijstand vraagt voor je zwaar zieke vader, dan heb je geen recht op de verhoogde onderbrekingsuitkeringen.

Bij een 1/5 tijdskrediet speelt het motief geen rol. Je ontvangt als eenoudergezin altijd een verhoogde onderbrekingsuitkering.

Bijvoorbeeld: je vraagt een 1/5 tijdskrediet met motief opleiding. Wanneer je alleen woont met je kind ten laste, ontvang je de verhoogde uitkeringen voor een eenoudergezin.

Top