U bent hier

Hoe kan je de duur kennen van onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties waarop je nog aanspraak kan maken?

Met de onlinetoepassing Breakatwork via de link "Dossier loopbaanonderbreking en tijdskrediet (burgers)" kan je het 'krediet' berekenen waarop je nog aanspraak kan maken. Naargelang je keuze en in functie van de periodes die je al zou hebben genoten in het verleden, kan je weten op welke duur van tijdskrediet (maar ook die van het ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof) je nog aanspraak kan maken.

Daartoe moet je antwoorden op de vragen die je worden gesteld in de toepassing. In functie van je antwoorden berekent het systeem het aantal maanden en dagen voor het type onderbreking van je keuze.

Een RVA-kantoor zoeken

Top