U bent hier

Wie kan zijn aanvraag elektronisch indienen?

Via de onlinedienst kunnen werkgevers en werknemers uit de privésector, de federale openbare sector en de autonome overheidsbedrijven een aanvraag loopbaanonderbreking, tijdskrediet of tijdskrediet eindeloopbaan aanvragen.

Werkgevers en de werknemers van de privésector en van de openbare sector (uitgezonderd het onderwijs en het Ministerie van Defensie) kunnen de dienst ook gebruiken om een thematisch verlof aan te vragen (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof).

Als de werkgever of een sectoraal fonds een aanvullende vergoeding betaalt aan werknemers van 45 jaar of ouder, kan dat niet via de onlinedienst worden aangegeven.

Door de zesde staatshervorming kunnen de werknemers en werkgevers die afhangen van een gewest of een gemeenschap geen aanvraag om loopbaanonderbreking indienen via deze dienst.

Een RVA-kantoor zoeken

Top