U bent hier

Stagiair Stafmedewerker dienst Studies

 

Beschrijving van de stage

Afhankelijk van je persoonlijke interesse kan de stage bestaan uit het realiseren van een algemene (hoofdthema’s) of specifieke (subthema’s) analyse betreffende een van de maatregelen waarvoor de RVA bevoegd is. Het vastleggen van de onderwerpskeuze wordt wel gekaderd in de algemene werking van de dienst. De analyse zal altijd bestaan uit een selectie en combinatie van de volgende elementen of invalshoeken:

 • Beschrijving van de evoluties in de populatie van uitkeringstrekkers in het stelsel / de stelsels volgens beschikbare en relevante variabelen (geslacht, leeftijd, werkloosheidsduur, verminderingsgraad van de arbeidsprestaties, motief …)
 • Impact van een externe maatschappelijke ontwikkeling op het stelsel / de stelsels
 • Impact van beleidswijzigingen op het stelsel / de stelsels
 • Impact van (beleidswijzigingen in) het ene stelsel op het andere
 • Maatschappelijke impact van (beleidswijzigingen in) het stelsel / de stelsels

We verwachten dat je:

 • je onder begeleiding kort inwerkt in de relevante regelgeving en intern toegepaste terminologie;
 • beschrijft welke impact je analyseert en hoe je die statistisch wilt illustreren;
 • de statistische gegevens afbakent die moeten worden opgevraagd bij de RVA-databanken;
 • eventuele externe statistische indicatoren aanduidt die zullen worden gebruikt in de analyse;
 • de analyse helder uitschrijft in een verslag, dat bij voorkeur kan worden voorgesteld aan het beheerscomité van de Rijksdienst en gepubliceerd wordt op onze website. Behalve een gestructureerd betoog, wordt daarbij verwacht dat je een pertinente en overzichtelijke voorstelling kan maken van de relevante gegevens.

Je voert die taken uit in de directie Statistieken, Budget en Studies van de RVA in het hoofdbestuur in Brussel.

 

Jouw profiel

Studies

Je volgt een masteropleiding, bij voorkeur in een economische, politieke of sociologische richting.

Generieke en technische competenties

 • Je hebt een gedegen kennis van MS Excel.
 • Je hebt een voldoende kennis van MS Word en PowerPoint.
 • Je hebt affiniteit met cijfers.
 • Je bent geïnteresseerd in sociale economie.
 • Je beschikt over de nodige orde en systematiek voor het beheren en exploiteren van de gegevensbanken voor het project.
 • Je hebt een discrete en zelfstandige werkhouding.
 • Je kunt deadlines behalen.

Troeven

Je begrijpt Frans, want je werkt in een tweetalige werkomgeving

 

Wat kan de stage je opleveren?

 • Je krijgt een beter zicht op de realiteit van het werkveld.
 • Je doet ervaring op met het creatief opstellen van becijferde analyses.
 • Je krijgt gedurende de stage begeleiding bij je werk.
 • Je ontvangt feedback over je prestaties.
 • Je kunt ontdekken of de overheidssector iets voor jou is.

 

Praktische informatie

Procedure

Na het invullen van het online aanvraagformulier op onze site ontvang je de contactgegevens van de persoon die jouw stageaanvraag behandelt. Hij/zij zal contact met je opnemen om een afspraak te maken waarbij je je doelstellingen en motivatie voor de stage kunt toelichten.

Een RVA-kantoor zoeken

Top