U bent hier

Boekhouders (m/v/x) – RVA – Financiële diensten en directie Statistieken, Budget en Studies – Startbaanovereenkomst onbepaalde duur

Werkgever

De RVA is een federale openbare instelling van sociale zekerheid. Het is een moderne parastatale bevoegd voor werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Meer info is te vinden op www.rva.be

Er  zijn 2 plaatsen:
er is 1 plaats bij de Financiële diensten en 1 plaats bij de directie Statistieken, Budget en Studies van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (Keizerslaan 7, 1000 Brussel).

De Financiële diensten zijn verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van alle betalingen en het registreren van alle uitgaven en ontvangsten van het hoofdbestuur in de boekhouding. Verder verzorgt de dienst ook het thesauriebeheer van de RVA.
De dienst Begroting van de directie Statistieken, Budget en Studies is belast met de dagelijkse werking van de RVA op het vlak van de begroting, de opmaak van begrotingsdocumenten en de controle van het beheer. Hij neemt het volledige beheer van de budgetten op zich vanaf de uitwerking ervan tot en met de controle op de uitvoering in de directies waar deelbudgetten zijn toegewezen. 

Plaats van tewerkstelling

Keizerslaan 7, 1000 Brussel

 

De RVA in beeld

Link naar het filmpje

Via volgend filmpje kan je ook meer te weten komen over onze verschillende processen.

 

Taakinhoud

Financiële diensten

Thesauriebeheer

 • Je bewaakt de liquiditeitspositie van de RVA
 • Je maakt de liquiditeitsplanning op, volgt deze op en stuurt bij. 
 • Je zorgt voor voldoende liquide middelen in de kas.
 • Je beheert de financiële RVA-rekeningen door het opvragen van de nodige financiële middelen bij de financiers
  (RSZ, voogdijoverheid, FSO,…)
 • Je staat in voor het beleggen van gelden.

Financiële taken

 • Je geeft betaalopdrachten door aan de financiële instellingen.
 • Je voert online betalingen uit van aankopen op het internet.
 • Je voert kasverrichtingen uit voor het Hoofdbestuur en beheert het geld in de kas.
 • Je bent verantwoordelijk voor de boekhoudkundige toewijzing van de ontvangsten (creditberichten).

Andere taken

 • Je levert bijdragen voor periodieke financiële publicaties (maandelijkse financiële publicatie, jaarverslag, roze boek).
 • Je levert de basisgegevens aan voor de rapportering van de maandelijkse boordtabellen van de Financiële diensten.
 • Je beheert de overdracht van machten binnen de RVA.

 

Directie Statistieken, Budget en Studies

Je staat in voor budgettaire verrichtingen van de Directie Statistieken Budget en Studies:

 • Je gebruikt het boekhoudpakket ontwikkeld voor de RVA.
 • Je analyseert cijfers, legt verbanden en interpreteert de resultaten om hieruit conclusies te kunnen trekken.
 • Je controleert boekhoudkundige bewerkingen met respect voor de procedures.
 • Je werkt mee aan de begroting en het budgetbeheer:
  • Je stelt de begroting op.
  • Je houdt toezicht op de enveloppe van de werkingskredieten op te nemen in de beheersbegroting
  • Je maakt een raming van de personeelsuitgaven en houdt er toezicht op.
  • Je beheert de database 'personeelsevolutie'.
  • Je bereidt nota's voor het Beheerscomité voor.
 • Je werkt ook voor de administratieve cel die verantwoordelijk is voor de volgende taken:
  • de registratie van de aanvragen in POST;
  • het administratieve beheer van parlementaire vragen;
  • de opmaak van de boordtabellen;
  • het uitvoeren van de statistische (productie)procedures 

 

Profiel 

Deelnemingsvoorwaarden 

 • Je bent jonger dan 26 jaar (de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst)
 • Je hebt een diploma van het hoger onderwijs van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bachelor, graduaat) in het domein van economie.
 • Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties 

 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties. 

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je hebt een goede kennis van boekhouden (x2)
 • Je beschikt over kennis van Excel (berekeningen, grafieken, …) 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore (x2). 

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van Access et Outlook is een pluspunt.
 • Kennis van het Frans, aangezien je terechtkomt in een tweetalige omgeving.
 • Basiskennis van de boekhouding openbare instelling sociale zekerheid.

 

Selectieprocedure (2u30)

Selectietest: interview met schriftelijke proef. Het interview evalueert of je competenties (zie profiel) overeenkomen met de jobvereisten. Je motivatie is ook belangrijk. Voor de schriftelijke proef krijg je voldoende tijd om deze voor te bereiden.

 

Arbeidsvoorwaarden 

Je krijgt een startbaanovereenkomst aangeboden van onbepaalde duur.

Je wordt aangeworven als financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddenschaal B1.

 

Loon 

Minimumaanvangswedde: 29.840,54 euro (brutojaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 

Voordelen 

 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen
 • Beschikken over een laptop
 • Mogelijkheid tot telewerk
 • Mogelijkheid om eventuele overuren op te nemen
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart (www.fedplus.be)
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • Kinderopvang tijdens de schoolvakanties
 • Allerlei sociale voordelen

 

Interesse?

Je kan solliciteren bij voorkeur via e-mail: jobs.hrm@rva.be of per brief: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Keizerslaan 7, 1000 Brussel, t.a.v. dienst Werving.

Indien je gebruik wenst te maken van redelijke aanpassingen voor deze selectie, gelieve ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. 

Gelieve duidelijk te vermelden voor welke functie en voor welke van de 2 diensten je solliciteert. 

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met de dienst Werving op het telefoonnummer 02 515 41 89.

Een RVA-kantoor zoeken

Top