U bent hier

Dossierbeheerder (m/v/x) – RVA – Kantoor Gent – dienst Toelaatbaarheid en Vergoedbaarheid – Startbaanovereenkomst onbepaalde duur

Heb je een bachelor diploma en heb je interesse in sociaal recht? Ben je administratief aangelegd en op zoek naar een job met maatschappelijke waarde waarin je jezelf verder kan ontwikkelen? Dan is de RVA op zoek naar JOU!   

De RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) is een federale openbare instelling van sociale zekerheid met specialisaties in meerdere domeinen zoals werkloosheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en controle. Binnen onze organisatie staan respect, vertrouwen, professionalisme, maatschappelijke verantwoordelijkheid en algemeen belang centraal.  
Bezoek zeker onze website (www.rva.be) voor meer informatie over onze activiteiten.  

Om ons kantoor in Gent te versterken zijn we op zoek naar een gemotiveerde dossierbeheerder (m/v/x).  

 

Functie

Er zijn vacatures bij RVA Gent in de processen Toelaatbaarheid en Vergoedbaarheid. 

Voorkennis is niet vereist. Een uitgebreide opleiding wordt voorzien op de werkvloer.

 

Taken Toelaatbaarheid

De volgende opdrachten kunnen tot je takenpakket als dossierbeheerder Toelaatbaarheid behoren en zijn niet- limitatief: 

Bij ontvangst van een aanvraag, beslis je zelfstandig over het recht op werkloosheidsuitkeringen, tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, jeugdvakantie- of seniorvakantie-uitkeringen, inschakelingsuitkeringen of uitkeringen in kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, …

Welke stappen moet je hiervoor allemaal doorlopen? 

 • Je gaat na of de aanvraag volledig is. Indien nodig vraag je bijkomende informatie op bij de partnerorganisatie. Je gaat na of de indieningstermijn werd gerespecteerd.
 • Je bepaalt of iemand aan de voorwaarden voldoet om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering (bv nagaan of er voldoende arbeidsdagen in een bepaalde referteperiode werden gepresteerd).
 • Je bepaalt het statuut van de aanvrager (bv voltijds of deeltijds).
 • Je bepaalt de gezinssituatie.
 • Je bepaalt de cijfercode om zo tot het bedrag van de uitkering te komen Je bepaalt de vergoedingsperiodes.
 • Je deelt de beslissingen toelaatbaarheid aan de uitbetalingsinstelling en/of de sociaal verzekerde.
 • Je beantwoordt vragen van klanten over de wetgeving in dit domein, zowel van op afstand (telefonisch, per mail, per chat of attesten per brief) als fysiek (bezoekers in het RVA-kantoor). Hierover ook adviezen formuleren voor de hiërarchie.
 • Je staat in contact met onze partnerorganisaties. Dit zijn hoofdzakelijk de uitbetalingsinstellingen (vakbonden of HVW), de VDAB en het OCMW. Je beantwoordt hun vragen zowel telefonisch als per mail.
 • Je voert maandelijks kwaliteitscontroles uit op een steekproef van de behandelde aanvragen. Je meldt gedetecteerde problemen aan de hiërarchie.
 • Je onderzoekt wijzigingen in de wetgeving en informaticatoepassingen, veranderingen in de reglementering opvolgen en hierover uitleg/opleiding geven aan collega’s.
 • Je neemt deel aan nationale werkgroepen om werkwijzen over kantoren heen te uniformiseren en optimaliseren.
 • Detecteer je een anomalie (bijvoorbeeld een werkverlating of een foutief aangegeven gezinstoestand), dan maak je het dossier voor verder onderzoek over aan het proces vergoedbaarheid of controle. Je werkt dus ook nauw samen met collega’s van andere processen.
 • Je neemt een specifieke verantwoordelijkheid binnen het proces, bijvoorbeeld SWT, OCV, jeugd- en seniorvakantie, beroepsopleiding, werkhervattingstoeslag, afleveren U1, artiesten, …
 • Je levert werkloosheidsattesten af.

 

Taken Vergoedbaarheid

De volgende opdrachten kunnen tot je takenpakket als dossierbeheerder Vergoedbaarheid behoren en zijn niet- limitatief: 

 • Je staat in voor het beheren en autonoom afhandelen van dossiers Vergoedbaarheid, je onderzoekt of een dossier effectief een betwist dossier is.
 • Je stelt het dossier vervolgens samen aan de hand van alle elementen in het dossier zoals bv. de vaststellingen die een controleur deed, elementen verstrekt door een werkgever of wat je in de beschikbare databanken terugvindt qua tewerkstellings- en loongegevens.
 • Je verhoort de betrokkene over de vaststellingen/inbreuken, je stelt de juiste vragen in functie van het dossier en je respecteert zijn rechten van verdediging. Op basis hiervan stel je een verklaring op.
 • Je neemt een beslissing over het recht op uitkeringen en stelt daarbij beslissingsbrieven op in juridisch correct en in een begrijpelijke taal.
 • Je berekent de complexere dossiers manueel, terugvorderingen worden grotendeels automatisch berekend, je verwerkt al die gegevens in onze systemen.
 • Je volgt de dossiers op waarvoor er een terugbetaling is ontvangen en je verwerkt die in de terugvorderingsdossiers. Je neemt je verantwoordelijkheid en zorgt dat de dossiers tijdig afgewerkt worden, rekening houdend met de opgelegde termijnen en met naleving van de geldende reglementering.
 • Je bezorgt de nuttige inlichtingen en relevantie informatie op de vragen van sociaal verzekerden en onze partners over de lopende procedure alsook over zijn rechten, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bestudeert de nieuwe reglementering of de veranderingen in de reglementering en je legt deze duidelijk en eenvoudig uit aan de medewerkers van één of meerdere diensten, mondeling of schriftelijk. Je bent bereid nieuwe medewerkers op te leiden. Je bent het aanspreekpunt voor collega’s, partners en sociaal verzekerden.
 • Je volgt de aanbevolen opleidingen die ingericht worden door de organisatie, zowel op lokaal als nationaal niveau.

 

Profiel

 • Voldoe je aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar)? 
 • Ben je in het bezit van een bachelor diploma? 
 • Ben je gemotiveerd en heb je zin in een nieuwe uitdaging? 
 • Werk je graag in teamverband? 
 • Hecht je veel belang aan zelfontplooiing en ben je in staat om objectieven te behalen?  
 • Heb je een klantgerichte mentaliteit? 
 • Kan je goed gegevens analyseren en heb je affiniteit met reglementaire bepalingen? 

Is het antwoord op bovenstaande vragen ja? Stel je dan snel kandidaat via het e-mailadres onderaan de vacature!  

Let op: een goede motivatie is noodzakelijk en weegt zwaarder door in de eindscore. 


Technische competenties 

 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

 

Ons aanbod  

 • Startbaanovereenkomst van onbepaalde duur (niveau B) 
 • Minimumloon van 2.800,53 euro bruto per maand (geïndexeerd) 
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 • 26 verlofdagen  
 • Mogelijkheid tot telewerk 
 • Flexibele werkuren in een 38-uren week 
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding 
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Mogelijkheid om eventuele overuren op te nemen 
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart 
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
 • Tussenkomst in vakantiekampen voor schoolgaande kinderen  

 

Solliciteren? 

Stel je kandidaat via jobs.hrm@rva.be met je CV en motivatiebrief in te taal van de vacature. Gelieve in de titel te vermelden dat je solliciteert voor het kantoor Gent. Voor meer info kan je steeds contact opnemen met de dienst Werving via bovenstaand e-mailadres.  

Interview met casus (+/- 2u) zullen via Teams of fysiek in het kantoor georganiseerd worden. 

Indien je gebruik wenst te maken van redelijke aanpassingen voor deze selectie, gelieve ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. 

 

Getuigenissen

 

Tabira

Tabira

“Ik behandel dossiers bij de RVA en krijg veel voldoening uit mijn job. Het contact met burgers vind ik leuk, ik kan hun vragen beantwoorden en zo voel ik dat ik ze help.”

 

Katrien

Katrijn

"Werken bij de RVA als dossierbeheerder, dat is ook meewerken aan de sociale zekerheid van ons land. Mijn job is heel gevarieerd en ik heb echt het gevoel dat ik via mijn job een steentje bijdraag aan onze maatschappij."Xena

 

Xena

“Elke dag is anders en dat maakt mijn job juist zo fijn. Je helpt direct of indirect mensen in werkloosheid, loopbaanonderbreking of helpt hen bij vragen. Het geeft me veel voldoening om mee te werken aan de maatschappelijke rol van de RVA.”

Een RVA-kantoor zoeken

Top