U bent hier

Juristen (m/v/x) – RVA – Hoofdbestuur – Meerdere directies – Startbaanovereenkomst onbepaalde duur

Werkgever

De RVA is een federale openbare instelling van sociale zekerheid. Het is een moderne parastatale, bevoegd voor werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag, loopbaanonderbreking en tijdskrediet. Meer info is te vinden op www.rva.be. Wij werven 2 juristen (m/v/x) aan.

Er zijn 2 plaatsen als jurist bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (www.rva.be)

 • 1 plaats bij de Directie HRM
 • 1 plaats bij de Directie Werkloosheidsreglementering en Geschillen – dienst Werkloosheidsreglementering

 

De RVA in beeld

Link naar het filmpje 

 

Taakinhoud 

Je taakinhoud hangt af van de dienst waarvoor je solliciteert. Ervaring is niet vereist, aangezien je een opleiding krijgt op de werkvloer.

Jurist HRM

 • Personeelsadministratie: Je verleent juridische bijstand bij de processen voor het betalen van salarissen van het federaal personeel (ambtenaren en contractuelen), de verlofregeling, ziekte, loopbaanonderbreking, het welzijn van werknemers, de selecties enz.
 • Statuut van ambtenaren: Je volgt de ontwikkelingen over het statuut van ambtenaren (schrijven van conceptnota's, ontwikkelen van processen, procedures).
 • Je zorgt voor de correcte interpretatie en de exacte toepassing van de regelgeving inzake personeelsbeheer.
 • Je stelt je expertise ter beschikking in activiteiten op het gebied van bestuursrecht en sociaal recht en voornamelijk op het niveau van personeelszaken.
 • Je stelt en volgt de dossiers op die door de Raad van Bestuur, het Directiecomité en de Raad van State moeten worden behandeld.
 • Je biedt je hulp aan bij het tussenoverlegcomité.
 • Je schrijft reglementaire teksten.
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling en/of actualisering van het arbeidsreglement.
 • Je schrijft de motiveringen van administratieve handelingen.
 • Je volgt alle relevante ontwikkelingen op juridisch gebied, rapporteert erover en probeert er invloed op uit te oefenen om tot een nauwgezette regelgeving te komen.

Jurist bij de Directie Werkloosheidsreglementering en Geschillen – dienst Werkloosheidsreglementering

 • Je wordt een expert in de werkloosheidsreglementering en de aanverwante wetgeving (arbeidsrecht, andere takken van het sociale zekerheidsrecht …).
 • Je beantwoordt de meest diverse vragen over de toepassing van de werkloosheidsreglementering, afkomstig van zowel medewerkers van de RVA, werknemers, werkgevers als van partners van de RVA (uitbetalingsinstellingen, vakbonden, gewestinstellingen, sociale secretariaten, werkgeversfederaties, parlementaire vragen …).
 • Je houdt de bestaande instructies, formulieren en informatiedocumenten over de werkloosheidsreglementering up to date en je schrijft nieuwe instructies in functie van wijzigingen in de reglementering of de rechtspraak.
 • Je voert juridische analyses uit, geeft adviezen en werkt mee aan de totstandkoming van nieuwe wetgeving op basis van voortdurend evoluerende politieke beslissingen.
 • Je neemt deel aan interne en externe vergaderingen, commissies of werkgroepen en je geeft presentaties of opleidingen.
 • Je wordt ondersteund door een dynamisch team van juristen en experten.

 

Je profiel 

Deelnemingsvoorwaarden 

 • Je bent jonger dan 26 jaar (de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst).
 • Je bent in het bezit van een diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie. 

Competenties 

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je plant en beheert actief je eigen groei door het eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Mondelinge communicatievaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (x2).

Pluspunten

 •  Kennis van het Frans is een pluspunt, aangezien je terechtkomt in een tweetalige omgeving.

 

Selectieprocedure (online)

Interview + casus (2 uur)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden.

 

Arbeidsvoorwaarden 

Je krijgt een startbaanovereenkomst aangeboden van onbepaalde duur. Je wordt aangeworven als attaché (Niveau A) met de bijhorende weddenschaal NA11.

 

Loon 

Minimumaanvangswedde: 38.854,50 euro (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, zonder anciënniteit).

 

Voordelen 

 • Telewerk
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding
 • Mogelijkheid om toe te treden tot een voordelig gsm-tariefplan
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 verlofdagen per jaar
 • Mogelijkheid om eventuele overuren op te nemen
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart (www.fedplus.be)
 • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • Kinderopvang tijdens de schoolvakanties
 • Allerlei sociale voordelen

 

Interesse?

Je kan solliciteren via e-mail: jobs.hrm@rva.be 

Gelieve duidelijk te vermelden dat je solliciteert voor Jurist én voor welke dienst je solliciteert (HRM/Werkloosheidsreglementering). 

Indien je gebruik wenst te maken van redelijke aanpassingen voor deze selectie, gelieve ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.

 

Een RVA-kantoor zoeken

Top