U bent hier

Volledige werkloosheid

Een RVA-kantoor zoeken

  • Focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering

    U bent werkloos na het einde van uw studies of na een arbeidsperiode in loondienst? Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Focus op het verblijfbewijs

    Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen moet u in België verblijven. De RVA voert controles uit om na te gaan of u deze verplichting nakomt en kan u uitnodigen om u persoonlijk aan te melden bij uw gemeentebestuur of RVA-kantoor.

  • Focus op werkloosheid na studies

    U bent werkloos na het einde van uw studies? Vooraleer u inschakelingsuitkeringen krijgt, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen geldig voor de werklozen wonend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Focus op de controle van de gezinssituatie en de verblijfplaats

Top