U bent hier

Deeltijdse arbeid

Een RVA-kantoor zoeken

 • Deeltijdse arbeid

  Berekening inkomensgarantie-uitkering

  De inkomensgarantie-uitkering (IGU) wordt berekend op grond van een refertedaguitkering. Deze uitkering stemt meestal overeen met de daguitkering die u als volledig werkloze zou ontvangen. Soms wordt echter rekening gehouden met een theoretisch hogere uitkering van de fase 2B. Deze uitzondering is afhankelijk van uw gezinscategorie (zie hieronder: 3de periode).

  Periode waarvoor de IGU wordt berekend Vermeld het dagbedrag van de code…
  1ste periode, fase 11 11
  1ste periode, fase 12 12 of 1 T
  1ste periode, fase 13 13
  1ste periode, fase 14 (sommige kunstenaars) 14
  2de periode, fase 2A 2A
  2de periode, fase 2B 2B
  2de periode, fase 2C (55 plus) 2C
  2de periode, fase 3 (lang beroepsverleden) 3
  2de periode, fase 5 (33% verminderd geschikt) 5
  2de periode, lage uitkering 2F
  2de periode, fase 21 2B
  2de periode, fase 22 (uitzondering)
  2de periode, fase 23  
  2de periode, fase 24  
  3de periode, forfait AF
  samenwonend met gezinslast (categorie A)
  2B
  (uitzondering)
  3de periode, forfait NF
  alleenwonend (catégorie N)
  2B
  (uitzondering)
  3de periode, forfait BF
  samenwonend zonder gezinslast (catégorie B)
  BF
  schoolverlater met inschakelingsuitkering Wx Wx 

   Bent u nu volledig werkloos, dan kan u uw huidig dagbedrag terugvinden op uw bankrekeninguittreksel. De andere dagbedragen (onder andere code 2B) worden vermeld:

  • op de brief die u ontving vanwege uw uitbetalingsinstelling nadat uw rechten werden vastgesteld;
  • in uw elektronisch werkloosheidsdossier (via de website van uw uitbetalingsinstelling of via www.socialezekerheid.be).

  Zoek het toepasselijke bedrag op, noteer het en klik dan op simulatie.
  Indien u dit bedrag niet kent, raadpleeg dan uw uitbetalingsinstelling. Bent u een vrijwillig deeltijdse werknemer die aanspraak maakt op de IGU, dan geldt een andere regeling. Vraag dan steeds het bedrag aan uw uitbetalingsinstelling.

  Dit simulatieprogramma houdt rekening met de meeste situaties. Er zijn echter een aantal gebeurtenissen die niet via dit programma kunnen verrekend worden (bv. wijziging van de part-time in de loop van de maand, meer dan 1 werkgever...).

  Naar de simulatie

Top