U bent hier

C36sexies - fase 2

Naam

Aanvraag beschermingsuitkeringen - fase 2

Doel

Aanvraag om beschermingsuitkeringen voor een bijkomende periode van 24 maanden (fase 2) voor de werkzoekende die opnieuw beschikbaar is na een periode van erkenning als niet-toeleidbaar

Af te leveren door

de uitbetalingsinstelling

Laatste wijziging
03-03-2021
Aard van de wijziging

Nieuw formulier

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top