U bent hier

C46

Naam

Aangifte van een bezoldigd mandaat in een adviesorgaan van de culturele sector of in de Commissie Kunstenaars

Doel

Aangifte doen van een bezoldigd mandaat in een adviesorgaan van de culturele sector of in de Commissie Kunstenaars

Af te leveren door

UI

Tijdstip van aflevering

In te dienen:

  • Op het moment van de uitkeringsaanvraag,
  • Bij het begin van het mandaat indien dit gelegen is na de uitkeringsaanvraag,
  • Bij de vernieuwing van het mandaat.

 

Laatste wijziging
01-05-2022
Aard van de wijziging

Indexering + verduidelijking van de eis om een C1-formulier in te dienen

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top