U bent hier

F1

Naam

Aanvraag tot het bekomen van de contractuele vergoedingen (o.a. achterstallig loon, gepresteerde opzeg, eindejaarspremie, vakantiegeld, verbrekingsvergoeding, …) en de bedrijfstoeslag (voorheen aanvullende vergoeding brugpensioen).

Doel

Het berekenen van de contractuele vergoedingen en/of de bedrijfstoeslag waarop de werknemer/ de werkloze met bedrijfstoeslag recht heeft ten laste van het FSO.

Af te leveren door

De curator, de vereffenaar, de gevolmachtigde en de werknemer/werkloze met bedrijfstoeslag.

Tijdstip van aflevering

Op aanvraag.

Laatste wijziging
01-07-2022
Aard van de wijziging

Informatie over de grensbedragen

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top