Follow us on twitter

U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Nederlandstalige lijst van studies die voorbereiden op een beroep waarvoor een significant tekort aan arbeidskrachten bestaat (art. 93 KB 25.11.1991)

Infoblad

T103

Laatste update
16-06-2016

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap overgedragen werden. (zie www.vdab.be, www.actiris.be, www.brussel-economie-werk.be).

Er werd evenwel een overgangsfase voorzien tijdens dewelke RVA deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel, belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen. De bevoegdheid om de uitkeringen uit te betalen wordt niet overgedragen aan de Gewesten en blijft toegewezen aan de RVA, in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen.

De bestaande regelgeving en procedures blijven van kracht tot deze gewijzigd worden door een Gewest of door de Duitstalige Gemeenschap.

School- of academiejaar 2016-2017 (deze lijst geldt voor de studiecyclussen die gestart zijn vanaf 1 september 2016 voor de werkloze die in het Vlaams Gewest woont).

Onder bepaalde voorwaarden kunt u, indien u dergelijke studies volgt, vrijgesteld worden van beschikbaarheid op de arbeidsmarkt, van inschrijving als werkzoekende en kunt u een aangeboden betrekking weigeren. Voor meer inlichtingen lees het infoblad nr. T60 ”U wenst studies met een volledig leerplan te hervatten?”. Dit infoblad kunt u krijgen bij uw uitbetalingsinstelling of bij het werkloosheidsbureau van de RVA of downloaden van de website www.rva.be.

Hoger secundair onderwijs met technische of beroepsvorming

Alle richtingen van het technisch of beroepsonderwijs met betrekking tot de volgende domeinen:

 • autotechnieken
 • beenhouwerij (ongeacht de specialiteit, o.m. slachterij, vleesbewerking, slagerij en vleeswarenbereiding)
 • brood-en banketbakkerij
 • centrale verwarning en sanitaire installaties (ongeacht de specialiteit)
 • chauffeur zwaar vrachtvervoer
 • chemie
 • climatisatie, koel en warmtechnische installaties
 • elektriciteit, elektrische installaties (enkel op TSO- niveau, geen BSO)
 • elektronica
 • industriële ICT (telecommunicatie)
 • industrieel tekenaar (ongeacht de specialiteit)
 • kok
 • mechanica, elektromechanica (ongeacht de specialiteit, o.m. mecanicien landbouwmachines, vrachtwagens, autobussen, automecanicien, …)
 • metaalbewerking en metaalconstructies (ongeacht de specialiteit, o.m. draaier-bankwerker, gereedschapsmaker, plaatwerker, ketelmaker, insteller-bediener; buizenfitter, lasser...)
 • optiek - optometrie
 • steen- en marmerbewerking
 • tandtechnieken
 • werktuigkunde (ongeacht de specialiteit, o.m. montage, afstelling en onderhoud machines, bestuurder)
 • zorgkundige – opleiding thuis / bejaardenzorg (7e jaar)

Secundair na Secundair

 • 7e TSO internationaal transport en goederenverzending
 • 7e TSO industrieel onderhoudstechnieker of – mecanicien

Hoger beroepsonderwijs (HBO5)

 • verpleegkunde, ongeacht de specialiteit (diploma: gegradueerde in de verpleegkunde)

Hoger onderwijs : een cyclus (professionele bachelor)

 • bedrijfsmanagement, enkel de volgende afstudeerrichting: logistiek management
 • hoger technisch onderwijs, ongeacht de specialiteit o.m. mechanica, elektromechanica, integrale veiligheid, energiemanagement, bouw, autotechnieken, climatisatie, koel- en verwarmingstechnieken, elektrotechniek, elektronica, chemie en biomedische laboratoriumtechnologie, topografie…)
 • informatica, ongeacht de specialiteit
 • optiek - optometrie
 • verpleegkunde, ongeacht de specialiteit (vroedkunde wordt niet beoogd) o.m ziekenhuis-, psychiatrisch - en geriatrisch verpleegkundige

Hoger onderwijs : twee cycli (Academische bachelors + masters)

 • industrieel ingenieur, ongeacht de specialiteit 
  o.m. bouwkunde, elektriciteit, elektromechanica, elektronica, chemie, biochemie, kunststoffen, veiligheid,...
 • burgerlijk ingenieur, ongeacht de specialiteit
  o.m. bouwkunde, materiaalkunde, computerwetenschappen
 • informatica, ongeacht de specialiteit
 • revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Top