U bent hier

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Hoeveel bedraagt uw uitkering na studies?

Infoblad

T37

Laatste update
01-12-2022

Wat is het bedrag van de inschakelingsuitkeringen?

Het bedrag van de inschakelingsuitkeringen is afhankelijk van uw gezinssituatie en van uw leeftijd. Wat betreft uw gezinstoestand, zie het infoblad "Wat is uw gezinstoestand?", nr. T147.

Het gaat om forfaitaire bedragen.

 • samenwonenden met gezinslast ontvangen 61,15euro per dag; 1.589,90euro per maand.
 • alleenwonenden ontvangen:
  • jonger dan 18 jaar: 16,88euro per dag; 438,88euro per maand
  • van 18 tot 20 jaar: 26,54euro per dag; 690,04euro per maand
  • vanaf 21 jaar: 45,54 euro per dag; 1.184,04euro per maand
 • samenwonenden ontvangen:
  • jonger dan 18 jaar: 13,98euro per dag;363,48euro per maand
  • 18 jaar en ouder 22,30euro per dag; 579,80euro per maand
 • bevoorrechte samenwonenden (= partner beschikt slechts over vervangingsinkomen) ontvangen:
  • jonger dan 18 jaar: 15,60euro per dag;405,60euro per maand
  • 18 jaar en ouder: 25,05euro per dag; 651,30euro per maand 1]

Evolueren de bedragen in de tijd?

Alle bedragen vermeld in dit infoblad zijn geïndexeerde bedragen. Ze zijn geldig vanaf 01.12.2022.

Wordt er bedrijfsvoorheffing ingehouden op de inschakelingsuitkeringen?

Op inschakelingsuitkeringen wordt geen bedrijfsvoorheffing toegepast, op voorwaarde dat u bovenop uw uitkeringen geen enkel inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangt.

Top