U bent hier

Brochures

Online diensten

Een RVA-kantoor zoeken

  • Focus op de inkomensgarantie-uitkering voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten

   U bent deeltijds aan het werk maar u hebt bij uw werkgever een aanvraag gedaan voor een voltijdse job? Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet bent u een werknemer met behoud van rechten en kunt u aanspraak maken op een inkomensgarantie-uitkering, bovenop uw nettoloon.

  • Focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering

   U bent werkloos na het einde van uw studies of na een arbeidsperiode in loondienst? Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Uw persoonlijk dossier raadplegen bij het Fonds sluiting ondernemingen

   Uw persoonlijk dossier raadplegen bij het Fonds sluiting ondernemingen

   U bent ontslagen ingevolge de sluiting van de onderneming? Uw werkgever komt zijn financiële verplichtingen tegenover u niet na? Het Fonds neemt de vergoedingen waarop u recht hebt, voor zijn rekening. De evolutie van uw dossier kunt u op verschillende manieren opvolgen.

  • Fonds sluiting ondernemingen - Na 1 april 2007 - Industriële en commerciële sectoren

   Fonds sluiting ondernemingen - Industriële en commerciële sectoren

   U was tewerkgesteld in een bedrijf in de industriële of commerciële sector? U werd ontslagen ingevolge de sluiting van de onderneming en de werkgever komt zijn financiële verplichtingen tegenover u niet na? Het Fonds neemt de vergoedingen waarop u recht hebt, voor zijn rekening.

  • Fonds sluiting ondernemingen - vanaf 1 oktober 2007 - Social-profitsector en vrije beroepen

   U was tewerkgesteld bij een werkgever in de socialprofitsector of de sector van de vrije beroepen? U werd ontslagen ingevolge een sluiting en uw werkgever komt zijn financiële verplichtingen tegenover u niet na? Het Fonds neemt de vergoedingen waarop u recht hebt, voor zijn rekening.

  • E-Cur - Uw faillissementsdossiers online bekijken

   E-Cur - Uw faillissementsdossiers online bekijken

  • Focus op het tijdskrediet in de privésector

   U werkt in de privésector? Dankzij het tijdskrediet kunt u tijdelijk stoppen met werken of uw arbeidstijd verminderen en zo meer tijd vrijmaken voor uzelf of voor uw naasten. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet betaalt de RVA u een vervangingsinkomen in de vorm van een maandelijkse uitkering.

  • Focus op loopbaanonderbreking in een openbare dienst

   U bent contractueel of vastbenoemd tewerkgesteld in een openbare dienst? Dankzij een gewone loopbaanonderbreking kunt u tijdelijk stoppen met werken of uw arbeidstijd verminderen en zo meer tijd vrijmaken voor uzelf of uw naasten. De RVA betaalt u een vervangingsinkomen in de vorm van een maandelijkse uitkering.

  • Focus op loopbaanonderbreking - ouderschapsverlof

   Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof kunt u tijdelijk stoppen met werken of uw arbeidstijd verminderen en meer tijd vrijmaken voor uw jonge kinderen. Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet betaalt de RVA u een vervangingsinkomen in de vorm van een uitkering.

  • Focus op loopbaanonderbreking - medische bijstand

   Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand kunt u tijdelijk stoppen met werken of uw arbeidstijd verminderen en meer tijd doorbrengen aan de zijde van een ernstig ziek gezins- of familielid. De RVA betaalt u een vervangingsinkomen in de vorm van een uitkering.

  • Focus op loopbaanonderbreking - palliatief verlof

   Dankzij een loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof kunt u tijdelijk stoppen met werken of uw arbeidstijd verminderen en meer tijd doorbrengen aan de zijde van een ongeneeslijke zieke persoon die zich in een terminale fase bevindt.

  • Focus op de toelating tot de werkloosheidsverzekering

   U bent werkloos na het einde van uw studies of na een arbeidsperiode in loondienst? Om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  • Focus op het verblijfbewijs

   Om recht te hebben op werkloosheidsuitkeringen moet u in België verblijven. De RVA voert controles uit om na te gaan of u deze verplichting nakomt en kan u uitnodigen om u persoonlijk aan te melden bij uw gemeentebestuur of RVA-kantoor.

  • Focus op werkloosheid na studies

   U bent werkloos na het einde van uw studies? Vooraleer u inschakelingsuitkeringen krijgt, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Alleen geldig voor de werklozen wonend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Focus op de controle van de gezinssituatie en de verblijfplaats

Top