U bent hier

Eenheden

 • Aantal erkende ondernemingen
  Een actieve onderneming is een onderneming die in de 12 maanden na haar erkenning minstens één cheque heeft ingediend voor terugbetaling en die, na afloop van die periode, tijdens elke nieuwe periode van 12 maanden, dienstencheques voor terugbetaling heeft bezorgd aan de uitgiftemaatschappij.
  Het aantal erkende ondernemingen is gebaseerd op de toestand op 31 december van elk jaar, terwijl het aantal actieve ondernemingen is gebaseerd op de laatste 12 maanden van het jaar in kwestie.
 • Aantal nieuwe gebruikers
  Overzicht van het aantal nieuwe gebruikers die zich in de loop van de maand hebben ingeschreven op de website van de uitgiftemaatschappij. De inschrijving betekent niet noodzakelijk dat er in de loop van de maand dienstencheques zijn aangekocht.
  Het overzicht wordt opgesteld per gebruiker op basis van het klantennummer en niet op basis van het rijksregisternummer. De ingeschreven gebruikers moeten in België wonen (wettelijke verplichting).
 • Aantal aangekochte dienstencheques
  Overzicht van het aantal door de gebruikers aangekochte dienstencheques in de loop van de maand. Het overzicht wordt opgesteld op basis van het gewest waar de gebruiker woont. De RVA neemt in zijn statistieken enkel de aangekochte dienstencheques op en niet de geannuleerde, omgeruilde ... dienstencheques.
 • Aantal terugbetaalde dienstencheques
  Overzicht van het aantal dienstencheques dat werd ingediend door de erkende ondernemingen en terugbetaald door de uitgiftemaatschappij in de loop van de maand. Het overzicht wordt opgesteld op basis van het gewest van de maatschappelijke zetel van de erkende onderneming.

Een RVA-kantoor zoeken

Top