U bent hier

Variabelen

  • Gewesten : het betreft het gewest van de woonplaats van de werknemer. 
  • Type: klassiek stelsel en stelsel van kraamhulp aan zelfstandigen.

De federale dienstencheque was een door de federale staat gesubsidieerd systeem (tot 30 juni 2014) waarmee personen een beroep konden doen op een werknemer van een erkend bedrijf om huishoudelijke taken in of buiten de woning uit te voeren.

Na de uitvoering van de zesde staatshervorming is het beheer van de dienstenchequeregeling op 1 juli 2014 een gewestelijke bevoegdheid geworden. Vanaf deze datum wordt het systeem gesubsidieerd door de gewesten.

- Dankzij de subsidies had de federale dienstencheque een lagere aanschafwaarde voor de particulier, die ook een belastingaftrek genoot. Dit was het klassieke systeem.

- Bovendien hebben de socialeverzekeringsfondsen 105 dienstencheques gratis toegekend aan jonge moeders die weer als zelfstandige aan het werk zijn gegaan. Dit was het stelsel van kraamhulp.

 

 

 

Een RVA-kantoor zoeken

Top