U bent hier

Eenheden

Aantal beslissingen

De statistieken betreffende de sancties van de maand X zijn gebaseerd op het aantal beslissingen tot sanctionering die

  • in de loop van de maand X door de RVA werden genomen
  • in de loop van de maand X door de RVA werden ingevoerd in uitvoering van beslissingen genomen door de 4 Gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (ADG , ACTIRIS , FOREM , VDAB).

Het betreft hier dus het aantal sancties, en niet het aantal gesanctioneerden. Bovendien stemt de maand tijdens dewelke de beslissing werd genomen of ingevoerd niet noodzakelijk overeen met de maand waarin de beslissing van kracht gaat.

Beslissingen die achteraf gewijzigd worden, worden niet retro-actief aangepast.

Een RVA-kantoor zoeken

Top