U bent hier

Variabelen

 

Artikel

We onderscheiden de volgende sancties:

 • Sancties ingevolge passieve onbeschikbaarheid (regionaal)
  Werkweigering
 • Sancties voor vrijwillige werkloosheid (federaal)
  Werkverlating
 • Sancties ingevolge actieve onbeschikbaarheid (regionaal)
  Het gaat over sancties die genomen worden in het kader van de activering van het zoekgedrag
 • Administratieve sancties (federaal)
  Foute verklaringen inzake gezinstoestand, onregelmatigheden op controlekaart, …

Ingevolge de 6de Staatshervorming werd de beslissingsbevoegdheid betreffende sancties voor passieve en actieve onbeschikbaarheid overgedragen naar de Gewesten. Er werd evenwel in een overgangsfase voorzien tijdens dewelke de federale overheid (RVA) deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen.

Dat tijdstip is niet voor alle Gewesten hetzelfde. In 2016 namen alle Gewesten de beslissingsbevoegdheid inzake sancties voor passieve en actieve onbeschikbaarheid van de RVA over, uitgezonderd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ACTIRIS), die de bevoegdheid met ingang van 1 januari 2017 overnam.

De beslissingsbevoegdheid betreffende de sancties voor vrijwillige werkloosheid en de administratieve sancties blijft federaal.

>> Cfr infoblad T147
 

Gewest

De statistieken betreffende de sancties van de maand X zijn gebaseerd op het aantal beslissingen tot sanctionering die

 • in de loop van de maand X door de RVA werden genomen
 • in de loop van de maand X door de RVA werden ingevoerd in uitvoering van beslissingen genomen door de 4 Gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling.

Het betreft hier dus het aantal sancties, en niet het aantal gesanctioneerden. Bovendien stemt de maand tijdens dewelke de beslissing werd genomen of ingevoerd niet noodzakelijk overeen met de maand waarin de beslissing van kracht gaat.

Onder sancties verstaan we:

 • Sancties ingevolge passieve onbeschikbaarheid
 • Sancties ingevolge actieve onbeschikbaarheid
 • Administratieve sancties

>> Cfr infoblad T147

Ingevolge de 6de Staatshervorming werd de beslissingsbevoegdheid betreffende sancties voor passieve en actieve onbeschikbaarheid overgedragen naar de Gewesten.  Er werd evenwel in een overgangsfase voorzien tijdens dewelke de federale overheid (RVA) deze bevoegdheid voorlopig verder blijft uitoefenen. De RVA blijft dus op grond van het continuïteitsbeginsel belast met de uitvoering van deze materie tot op het tijdstip waarop het Gewest operationeel in staat is om deze bevoegdheid uit te oefenen.

Dat tijdstip is niet voor alle Gewesten hetzelfde. In 2016 namen alle Gewesten de beslissingsbevoegdheid inzake sancties voor passieve en actieve onbeschikbaarheid van de RVA over, uitgezonderd het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ACTIRIS), die de bevoegdheid met ingang van 1 januari 2017 overnam.

De beslissingsbevoegdheid betreffende de sancties voor vrijwillige werkloosheid en de administratieve sancties blijft federaal.

Over hetzelfde onderwerp

Een RVA-kantoor zoeken

Top