U bent hier

Bron

Cijfers i.v.m. werkloosheid worden dikwijls benaderd vanuit het perspectief van inschrijving als werkzoekende. Dergelijke statistieken behoren tot de bevoegdheid van de 4 Gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (ADG , ACTIRIS , FOREM , VDAB ). De rol van de RVA beperkt zich hier tot het verzamelen van de data van de regionale diensten, en de verspreiding van de data op nationaal niveau.

Belangrijk : verschil met de betaalstatistieken is dat de Gewesten dus ook beschikken over gegevens betreffende mensen die zich inschrijven als werkzoekende, hoewel ze geen uitkering genieten (bv. werkenden, mensen die een leefloon krijgen, …). 

                                                                                                                                             

Een RVA-kantoor zoeken

Top