U bent hier

Tegen werkloosheid verzekerden

De tegen werkloosheid verzekerden worden elk jaar berekend voor de maand juni. Zij omvatten:

  • werknemers die op 30 juni bijdragen betaald hebben voor sociale zekerheid, sector werkloosheid (bron: berekeningen RVA op basis van gegevens RSZ en gegevens RIZIV)
  • UVW-WZ vergoed in juni, dit zijn de niet-werkende werkzoekende UVW, werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag en werkzoekende vrijwillig deeltijdse werknemers (bron: RVA)
  • uitgaande grensarbeid op 30 juni (bron: berekeningen RVA op basis van gegevens van het RIZIV en van de KSZ). 

De gegevens betreffende de tegen werkloosheid verzekerden zijn steeds met 1 jaar vertraging beschikbaar. 

Belangrijke mededeling

Vanaf 2021 passen we een nieuwe methodologie toe om de tegen werkloosheid verzekerde populatie volgens gemeente te berekenen. De wijziging heeft betrekking op de grensarbeiders

Volgens de oude methodologie werd de spreiding van de grensarbeiders volgens gemeente geraamd op basis van (verouderde) gegevens in 2001. Met de nieuwe methodologie baseren we ons op gegevens die ons voor het betrokken jaar ter beschikking gesteld worden door de KSZ. Die gegevens zijn veel accurater, en laten ons toe onze berekening te verbeteren. 

De impact van deze wijziging kan voor bepaalde gemeenten groot zijn indien het aandeel van de grensarbeiders in de tegen werkloosheid verzekerden veel groter (of kleiner) is dan in vergelijking met de vorige methodologie. Om vergelijkbaarheid in de tijd mogelijk te maken hebben we de gegevens herberekend volgens de nieuwe methodologie vanaf 2013 (1)

Tot slot geven we nog mee dat de herberekende data - ook die voor de jaren  2013 tot en met 2018 -  enkel beschikbaar zijn volgens de gemeenten na de fusie van 2019. Vóór 2013 zijn de gegevens van de grensarbeiders volgens gemeente niet beschikbaar bij de KSZ. 

(1) Vóór 2013 zijn de gegevens van de grensarbeiders volgens gemeente niet beschikbaar bij de KSZ.

Een RVA-kantoor zoeken

Top