U bent hier

Cijfers van controle: 1e trimester 2018

Cijfers van controle: 1e trimester 2018 (zie tekstversie hieronder)

Aantal onderzoeken cumul werkloosheidsuitkeringen en andere inkomsten

De RVA voert onderzoeken uit om niet toegelaten cumul van werkloosheidsuitkeringen met andere inkomsten uit werk of een vervangingsinkomen te detecteren.

Tijdens het eerste trimester van 2018 werden 8.325 onderzoeken uitgevoerd: cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen (2.359) of pensioen (490), en cumul van werkloosheidsuitkeringen met beroepsinkomsten als loontrekkende (3.938) of zelfstandige (1.538).

Controle van de gezinssituatie

De RVA strijdt verder tegen domiciliefraude, samen met de uitbetalingsinstellingen. In dit kader worden de werkelijke verblijfplaats en de gezinssituatie van de werkloze onderzocht. In januari, februari en maart 2018 werden 6.660 controles op de gezinssituatie uitgevoerd.

Controle van de tijdelijke werkloosheid

Wat de tijdelijke werkloosheid betreft, voert de RVA onderzoeken uit om de toekenning van uitkeringen aan personen die er werkelijk recht op hebben, te garanderen en om misbruik van dit stelsel te voorkomen. De 2.597 onderzoeken die werden uitgevoerd, kunnen worden onderverdeeld in 3 types:

  • De eerste aanvragen tijdelijke werkloosheid: de RVA controleert systematisch de eerste aanvragen tijdelijke werkloosheid die een werkgever indient (452).
  • De structurele tijdelijke werkloosheid: de controleurs voerden 189 onderzoeken uit.
  • De tijdelijke werkloosheid in fraudegevoelige sectoren zoals de bouw, de horeca, de voedingsindustrie, de schoonmaak-, de taxi- en verhuissector. Samen goed voor 1.956 onderzoeken.


Opgelet:
De vermelde cijfers betreffen het aantal uitgevoerde onderzoeken en niet het aantal vastgestelde inbreuken.

Een RVA-kantoor zoeken

Top