U bent hier

Cijfers van controle: 3de trimester 2019

Cijfers controle - 3e trimester 2019 (zie tekst hieronder)

Controle op cumul van werkloosheidsuitkeringen en andere inkomsten

Deze controles hebben als doel om onwettige cumul van werkloosheidsuitkeringen met andere inkomsten (uit werk, …) te detecteren.

Tijdens het derde trimester van 2019 werden 8.062 controles uitgevoerd: controles op cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen (2.716) of pensioen (390),  maar ook op cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende (3.014) of als zelfstandige (1.942).

Zowat 32% van de uitgevoerde controles bracht een inbreuk aan het licht. Die inbreuken zijn als volgt verdeeld:

  • Cumul werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als zelfstandige: 907 inbreuken vastgesteld;
  • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende: 471 inbreuken vastgesteld;
  • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen: 1.127 inbreuken vastgesteld;
  • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met pensioen: 104 inbreuken vastgesteld.

Controle van de gezinstoestand

De RVA blijft in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen de strijd tegen domiciliefraude voeren. Hiervoor wordt de werkelijke verblijfplaats en gezinstoestand van werklozen gecontroleerd. In juli, augustus en september van 2019, bedroeg het aantal controles op de gezinstoestand 6.759. Er werden 1.760 inbreuken vastgesteld, ofwel 26% van het totale aantal controles op de gezinstoestand.

Controle op tijdelijke werkloosheid

Wat betreft de tijdelijke werkloosheid, voert de RVA controles uit om te verzekeren dat zij die recht hebben op een uitkering die ook krijgen en om misbruik van het systeem te vermijden. De 1.606 controles bestaan uit 3 types:

  • De eerste aanvragen voor tijdelijke werkloosheid: de RVA voert systematische controles uit op eerste aanvragen van tijdelijke werklozen ingediend door de werkgever (255). Het aantal inbreuken staat op 79;
  • Structurele tijdelijke werkloosheid: 228 controles werden uitgevoerd, waarvan 134 inbreuken werden vastgesteld;
  • De tijdelijke werkloosheid in sectoren die gevoelig zijn voor fraude, namelijk: bouw, horeca, voeding, schoonmaak, taxibedrijven en verhuisbedrijven. 1.123 controles werden uitgevoerd, 339 inbreuken werden vastgesteld.

Een RVA-kantoor zoeken

Top