U bent hier

Cijfers van controle - 1ste trimester 2022

Cijfers van controle - 1ste trimester 2022 (zie tekst hieronder)

 

Controle op cumul van werkloosheidsuitkeringen en andere inkomsten

Deze controles hebben als doel om onwettige cumul van werkloosheidsuitkeringen met andere inkomsten (uit werk, …) te detecteren.

Tijdens het eerste trimester van 2022 werden 11.376 controles uitgevoerd: controles op cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen (3.344) of pensioen (911), maar ook op cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende (2.338) of als zelfstandige (4.783).

Zowat 35% van de uitgevoerde controles bracht een inbreuk aan het licht. Die inbreuken zijn als volgt verdeeld:

  • Cumul werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als zelfstandige: 2.042 inbreuken vastgesteld;
  • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende: 538 inbreuken vastgesteld;
  • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen: 1.344 inbreuken vastgesteld;
  • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met pensioen: 66 inbreuken vastgesteld.

Controle van de gezinstoestand

Tijdens de gezondheidscrisis heeft de RVA geen onderzoek kunnen doen naar de gezinssituatie. Dit blijft echter een prioriteit bij de bestrijding van domiciliefraude in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen. De feitelijke verblijfplaats en de gezinssituatie van de werkloze wordt in dat geval grondig onderzocht. In januari, februari en maart 2022 werden er omwille van de crisis geen onderzoeken gedaan naar de gezinssituatie.

Controle op tijdelijke werkloosheid

Hier enkel de totaalcijfers meegeven omdat we nog steeds in de vereenvoudigde procedure Covid-TW zitten. Er zijn bijgevolg quasi geen onderzoeken eerste aanvragen of structurele tijdelijke werkloosheid.

Wat betreft de tijdelijke werkloosheid, voert de RVA controles uit om te verzekeren dat zij die recht hebben op een uitkering die ook krijgen en om misbruik van het systeem te vermijden. De 1.889 controles bestaan uit 3 types:

  • De eerste aanvragen voor tijdelijke werkloosheid: de RVA voert systematische controles uit op eerste aanvragen van tijdelijke werklozen ingediend door de werkgever (77). 
  • Structurele tijdelijke werkloosheid: 16 controles werden uitgevoerd.
  • De tijdelijke werkloosheid in sectoren die gevoelig zijn voor fraude, namelijk: bouw, horeca, voeding, schoonmaak, taxibedrijven en verhuisbedrijven. 1.796 controles werden uitgevoerd.

Een RVA-kantoor zoeken

Top