U bent hier

Cijfers van controle - 3de trimester 2022

Cijfers van controle - 3de trimester 2022 (zie tekst hieronder)

 

Controle op cumul van werkloosheidsuitkeringen en andere inkomsten

Deze controles hebben als doel om onwettige cumul van werkloosheidsuitkeringen met andere inkomsten (uit werk, …) te detecteren.

Tijdens het derde trimester van 2022 werden 9.574 controles uitgevoerd: controles op cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen (3.198) of pensioen (1.732), maar ook op cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende (1.617) of als zelfstandige (3.027).

Zowat 42% van de uitgevoerde controles bracht een inbreuk aan het licht. Die inbreuken zijn als volgt verdeeld:

  • Cumul werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als zelfstandige: 1.662 inbreuken vastgesteld;
  • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met inkomsten uit professionele activiteiten als loontrekkende: 456 inbreuken vastgesteld;
  • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met ziekte-uitkeringen: 972 inbreuken vastgesteld;
  • Cumul van werkloosheidsuitkeringen met pensioen: 972 inbreuken vastgesteld.

 

 Controle van de gezinstoestand

De RVA blijft in samenwerking met de uitbetalingsinstellingen de strijd tegen domiciliefraude voeren. Hiervoor wordt de werkelijke verblijfplaats en gezinstoestand van werklozen gecontroleerd. In juli, augustus en september 2022, bedroeg het aantal controles op de gezinstoestand 4.828. Er werden 1.548 inbreuken vastgesteld, ofwel 32% van het totale aantal controles op de gezinstoestand.

 

 Controle op tijdelijke werkloosheid

Hier worden enkel de totaalcijfers meegeven omdat we nog steeds in de vereenvoudigde procedure TW Corona zitten. Er zijn bijgevolg quasi geen eerste aanvragen of structurele tijdelijke werkloosheid.

Wat betreft de tijdelijke werkloosheid, voert de RVA controles uit om te verzekeren dat zij die recht hebben op een uitkering die ook krijgen en om misbruik van het systeem te vermijden. De 1.632 controles bestaan uit 3 types:

  • De eerste aanvragen voor tijdelijke werkloosheid: de RVA voert systematische controles uit op eerste aanvragen van tijdelijke werklozen ingediend door de werkgever (157). 
  • Structurele tijdelijke werkloosheid: 16 controles werden uitgevoerd.
  • De tijdelijke werkloosheid in sectoren die gevoelig zijn voor fraude, namelijk: bouw, horeca, voeding, schoonmaak, taxibedrijven en verhuisbedrijven. 1.459 controles werden uitgevoerd.

 

Een RVA-kantoor zoeken

Top