U bent hier

De federale cijfers van de vergoede werklozen - oktober 2021

De vergoede werkloosheid neemt af met 8,9% op jaarbasis in oktober 2021 (1)

De tijdelijke werkloosheid als gevolg van het CORONAVIRUS neemt in oktober 2021 toe met 13,8% t.o.v. de voorgaande maand

In oktober 2021 hebben 307.459 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 29.853 minder dan in oktober 2020 (-8,9%). Die 307.459 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 275.647 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 18.607 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 10.885 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.320 beschermingsuitkeringen (nieuw stelsel vanaf oktober 2020).

307.459 UVW-WZ in 2021 - 10: 250.425 (81,4%) na een voltijdse betrekking, 25.222 (8,2%) na studies, 18.607 (6,1%) beschermings-uitkering et 307.459 (3,5%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz)	Totaal UVW-WZ: 337.312 in OKTOBER 2020 en 307.459 in OKTOBER 2021 (-8,9%)

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (-13.112 eenheden of -8,7%) dan bij de mannen (-16.741 eenheden of -9,0%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 17,0% (-4.308 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 9,8% (-18.634 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 7,8% (-5.719 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 2,5% (-1.192 eenheden). Het is echter van belang rekening te houden met de reglementaire wijziging m.b.t. het optrekken van de leeftijdsgrens waarop een vrijstelling van inschrijving als werkzoekende kan worden bekomen. Vanaf 2020 kan men enkel nog op basis van minstens 44 jaar beroepsverleden de vrijstelling aanvragen, niet meer op basis van leeftijd.

In oktober 2021 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 15,9% in het Vlaams Gewest (-21.611 eenheden) en met 4,3% in het Waals Gewest (-5.778 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 3,7% ( 2.464 eenheden). In oktober 2021 zijn er in het Vlaams Gewest 114.513 volledig werklozen, in het Waals Gewest 128.982 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 63.964.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt af op jaarbasis met 29.722 eenheden (-25,0%), net zoals die van 1 tot 2 jaar: -4.730 eenheden (-7,7%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) stijgt met 4.599 eenheden (+2,9%).
In oktober 2021 is 29,0% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 18,4% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 52,7% 2 jaar of langer.
 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -8,9% -29.853 Vrouwen: -8,7% -13.112 Mannen: -9,0% -16.741 < 25 jaar: -17,0% -4.308 25-50 jaar: -9,8% -18.634 50-59 jaar: -7,8% -5.719 60-65 jaar: -2,5% -1.192 Vlaams Gewest: -15,9% -21.611 Waals Gewest: -4,3% -5.778 Brussels Hfdst. Gewest: -3,7% -2.464 < 1 jaar: -25,0% -29.722 1-2 jaar: -7,7% -4.730 2 jaar en meer: +2,9% +4.599

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In oktober 2021 gaat het om 22.168 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 11.045 (-33,3%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 18.817 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.
 
Van de in totaal 329.627 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 93,3%. 

 

202.110 UVW in 2021 - 10: 307.459 (93,3%) werkzoekenden en 22.168 (6,7%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 33.213 in OKTOBER 2020 en 22.168 in OKTOBER 2021 (-33,3%) 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 171.527 eenheden of 46,9%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in oktober 2021 op 194.370 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 46.948 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.
 

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 1,9% in OKTOBER 2020 en 0,0% in OKTOBER 2021 Slecht weer: 2,8% in OKTOBER 2020 en 7,5% in OKTOBER 2021 Overmacht: 94,3% in OKTOBER 2020 en 90,4% in OKTOBER 2021 Andere: 1,0% in OKTOBER 2020 en 2,0% in OKTOBER 2021	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 365.897 in OKTOBER 2020 en 194.370 in OKTOBER 2021 (-46,9%) in fysieke eenheden en 107.877 in OKTOBER 2020 en 46.948 in OKTOBER 2021 (-56,5%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen:  OKTOBER (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand. 

Een RVA-kantoor zoeken

Top