U bent hier

De federale cijfers van de vergoede werklozen - juli 2022

De vergoede werkloosheid neemt af met 6,3% op jaarbasis in juli 2022 (1)

De tijdelijke werkloosheid neemt in juli 2022 af met 38,2% t.o.v. de voorgaande maand

In juli 2022 hebben 289.249 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 19.335 minder dan in juli 2021 (-6,3%). Die 289.249 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 259.940 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 17.612 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 9.472 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.225 beschermingsuitkeringen.

 

289.249 UVW-WZ in 2022 - 07: 238.359 (82,4%) na een voltijdse betrekking, 21.581 (7,5%) na studies, 17.612 (6,1%) beschermings-uitkering et 289.249 (3,3%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz)	Totaal UVW-WZ: 308.584 in JULI 2021 en 289.249 in JULI 2022 (-6,3%)

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis minder snel bij de vrouwen (-8.460 eenheden of -6,2%) dan bij de mannen (-10.875 eenheden of -6,3%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 10,4% (-2.073 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 4,6% (-7.996 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 8,0% (-5.502 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 7,9% (-3.764 eenheden).

In juli 2022 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 9,7% in het Vlaams Gewest (-11.282 eenheden) en met 4,2% in het Waals Gewest (-5.367 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 4,1% (-2.686 eenheden). In juli 2022 zijn er in het Vlaams Gewest 105.017 volledig werklozen, in het Waals Gewest 121.800 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 62.432.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 4.799 eenheden (+5,6%), maar die van 1 tot 2 jaar daalt: -19.228 eenheden (-31,1%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 4.906 eenheden (-3,1%).

In juli 2022 is 31,4% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 14,7% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 53,9% 2 jaar of langer.

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -6,3% -19.335 Vrouwen: -6,2% -8.460 Mannen: -6,3% -10.875 < 25 jaar: -10,4% -2.073 25-50 jaar: -4,6% -7.996 50-59 jaar: -8,0% -5.502 60-65 jaar: -7,9% -3.764 Vlaams Gewest: -9,7% -11.282 Waals Gewest: -4,2% -5.367 Brussels Hfdst. Gewest: -4,1% -2.686 < 1 jaar: +5,6% +4.799 1-2 jaar: -31,1% -19.228 2 jaar en meer: -3,1% -4.906

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In juli 2022 gaat het om 16.757 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 8.116 (-32,6%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 13.060 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.
Van de in totaal 306.006 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 94,5%.
 

202.207 UVW in 2022 - 07: 289.249 (94,5%) werkzoekenden en 16.757 (5,5%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 24.873 in JULI 2021 en 16.757 in JULI 2022 (-32,6%) 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 106.271 eenheden of 54,6%. Vanaf 1 juli 2022 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid en kan dus niet langer een beroep worden gedaan op de soepele procedure tijdelijke werkloosheid overmacht die vanaf maart 2020 van toepassing was. (2) Met het aflopen van deze crisismaatregelen neemt de tijdelijke werkloosheid weer normale proporties aan. Hun aantal komt in juli 2022 op 88.279 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 16.640 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand. Die aantallen zijn voor een zomermaand vergelijkbaar met die van het jaar 2016. Het aandeel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht blijft echter gevoelig hoog liggen: 40,8%, waar dit aandeel voorafgaand aan de crisis steeds ruim onder de 10% bleef.
 

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 0,0% in JULI 2021 en 45,1% in JULI 2022 Slecht weer: 3,1% in JULI 2021 en 4,2% in JULI 2022 Overmacht: 94,9% in JULI 2021 en 40,8% in JULI 2022 Andere: 2,0% in JULI 2021 en 9,9% in JULI 2022	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 194.550 in JULI 2021 en 88.279 in JULI 2022 (-54,6%) in fysieke eenheden en 51.321 in JULI 2021 en 16.640 in JULI 2022 (-67,6%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen:  JULI 2022 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.  

(2) Zie Afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne

Een RVA-kantoor zoeken

Top