U bent hier

De federale cijfers van de vergoede werklozen - september 2022

De vergoede werkloosheid neemt af met 6,7% op jaarbasis in september 2022 (1)

 

In september 2022 hebben 283.450 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering ontvangen, d.i. 20.256 minder dan in september 2021 (-6,7%). Die 283.450 uitkeringsgerechtigden worden als volgt verdeeld: 254.649 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of toegelaten op basis van studies, 17.525 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid, 9.222 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag en 2.054 beschermingsuitkeringen.

283.450 UVW-WZ in 2022 - 09: 233.029 (82,2%) na een voltijdse betrekking, 21.620 (7,6%) na studies, 17.525 (6,2%) beschermings-uitkering et 283.450 (3,3%) na een vrijwillig deeltijdse betrekking (wz)	Totaal UVW-WZ: 303.706 in SEPTEMBER 2021 en 283.450 in SEPTEMBER 2022 (-6,7%)

De volledige werkloosheid daalt op jaarbasis iets sneller bij de vrouwen (-9.106 eenheden of -6,7%) dan bij de mannen (-11.150 eenheden of -6,6%).

De volledige werkloosheid bij jongeren (onder de 25 jaar) daalt met 9,3% (-1.842 eenheden). De werkloosheid bij de 25- tot 49-jarigen daalt met 5,1% (-8.628 eenheden). De volledige werkloosheid neemt af met 8,1% (-5.399 eenheden) in de leeftijdsklasse van 50-59 jaar. Ze daalt ook in de leeftijdsklasse van 60-plussers met 9,3% (-4.387 eenheden).

In september 2022 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 9,1% in het Vlaams Gewest (-10.358 eenheden) en met 5,0% in het Waals Gewest (-6.371 eenheden). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een daling van 5,5% (-3.527 eenheden). In september 2022 zijn er in het Vlaams Gewest 102.987 volledig werklozen, in het Waals Gewest 120.325 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 60.138.

De volledige werkloosheid van korte duur (< 1 jaar) neemt toe op jaarbasis met 6.049 eenheden (+7,1%), maar die van 1 tot 2 jaar daalt: -16.927 eenheden (-29,2%). De langdurige werkloosheid (2 jaar en meer) daalt met 9.378 eenheden (-5,8%).

In september 2022 is 32,2% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 14,5% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 53,3% 2 jaar of langer.

 

Evolutie op jaarbasis:  Totaal: -6,7% -20.256 Vrouwen: -6,7% -9.106 Mannen: -6,6% -11.150 < 25 jaar: -9,3% -1.842 25-50 jaar: -5,1% -8.628 50-59 jaar: -8,1% -5.399 60-65 jaar: -9,3% -4.387 Vlaams Gewest: -9,1% -10.358 Waals Gewest: -5,0% -6.371 Brussels Hfdst. Gewest: -5,5% -3.527 < 1 jaar: +7,1% +6.049 1-2 jaar: -29,2% -16.927 2 jaar en meer: -5,8% -9.378

Behalve aan werkzoekende volledig werklozen, zijn er ook betalingen aan niet-werkzoekende volledig werklozen. Wat betreft de uitkeringsgerechtigde volledig werkloze niet-werkzoekenden, zijn er de voorbije jaren diverse maatregelen genomen om de toegang tot deze stelsels te beperken. Hun aantal neemt bijgevolg geleidelijk af. In september 2022 gaat het om 15.042 eenheden, wat overeenkomt met een daling van 7.780 (-34,1%) op jaarbasis. De grootste groep in deze populatie betreft de 12.021 niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met bedrijfstoeslag.
Van de in totaal 298.492 uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (werkzoekend en niet-werkzoekend samen) bedraagt het aandeel werkzoekenden 95,0%.

202.209 UVW in 2022 - 09: 283.450 (95,0%) werkzoekenden en 15.042 (5,0%) niet-werkzoekenden	Evolutie van de UVW-NWZ: 22.822 in SEPTEMBER 2021 en 15.042 in SEPTEMBER 2022 (-34,1%) 

De tijdelijke werkloosheid ten slotte neemt op jaarbasis af met 58.154 eenheden of 34,0%. Het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid komt in september 2022 op 112.728 fysieke eenheden, wat overeenkomt met 21.978 budgettaire eenheden rekening houdend met het beperkte aantal dagen van werkloosheid in de loop van de maand.
 
 

Verdeling van de tijdelijke werkloosheid: Economische redenen: 0,0% in SEPTEMBER 2021 en 61,7% in SEPTEMBER 2022 Slecht weer: 2,7% in SEPTEMBER 2021 en 17,7% in SEPTEMBER 2022 Overmacht: 94,5% in SEPTEMBER 2021 en 8,8% in SEPTEMBER 2022 Andere: 2,9% in SEPTEMBER 2021 en 11,8% in SEPTEMBER 2022	Evolutie van de tijdelijke werkloosheid: 170.882 in SEPTEMBER 2021 en 112.728 in SEPTEMBER 2022 (-34,0%) in fysieke eenheden en 47.832 in SEPTEMBER 2021 en 21.978 in SEPTEMBER 2022 (-54,1%) in budgettaire eenheden

 

Statistieken raadplegen

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen:  SEPTEMBER 2022 (PDF)

______________

(1) Als federale instelling bevoegd voor de werkloosheidsverzekering publiceert de RVA statistieken over de vergoede werklozen. Die statistieken zijn gebaseerd op de betalingen van werkloosheidsuitkeringen uitgevoerd tijdens de maand.  

Een RVA-kantoor zoeken

Top