U bent hier

Info

Het coronavirus COVID-19 heeft onze samenleving hard getroffen, zowel op menselijk als op economisch vlak. Meer dan 150.000 werkgevers hebben sedert maart voor bijna 1,5 miljoen werknemers een aangifte tijdelijke werkloosheid ingediend. Nooit eerder lag het aantal tijdelijk werklozen zo hoog.

De enorme omvang van de tijdelijke werkloosheid zette de RVA en de uitbetalingsinstellingen (UI) onder ongeziene druk. In normale omstandigheden moeten er zowel door de werkgevers als werknemers procedures gevolgd worden om tijdelijke werkloosheid aan te vragen. Deze procedures vergen tijd. Omdat het aantal werkgevers en werknemers exponentieel steeg, besliste de Minister van Werk deze procedures sterk te vereenvoudigen om zo een snelle betaling van de getroffen werknemers te verzekeren.

Deze vereenvoudigde procedures hebben echter gevolgen voor de statistische verwerking, omdat bepaalde pertinente statistische gegevens, met name over het profiel van de werknemers, slechts bij de behandeling van de dossiers door de RVA beschikbaar zijn.

In afwachting besliste de RVA om de update van de gewone betaalstatistieken van de tijdelijk werklozen op te schorten (zowel de tabellen als de interactieve toepassing). In plaats daarvan werden enkel tabellen ter beschikking gesteld betreffende tijdelijke werkloosheid ingevolge de coronapandemie. Ondertussen werden de dossiers behandeld en hebben we enkele inhaaloperaties uitgevoerd, zodat we voortaan opnieuw over de gebruikelijke statistieken inzake tijdelijke werkloosheid beschikken.

We herinneren de lezer er aan dat de methodologie van de gebruikelijke statistieken afwijkt van deze van de specifieke coronastatistieken. In de coronatabellen hebben de gegevens betrekking op de refertemaand, en worden ze uitgedrukt in o.a. aantal werknemers, aantal werkgevers en bedragen. Ook het aantal beschikbare variabelen is beperkt. De gegevens worden o.a. verdeeld volgens geografische locatie (gewest, provincie en postcode van de maatschappelijke zetel van de werkgever), de nijverheidstak, de grootte van de onderneming, het type werknemer (arbeider of bediende) en het aantal vergoede dagen tijdelijke werkloosheid. Ook werden lijsttabellen van werkgevers en werknemers voorzien, geschikt voor het maken van draaitabellen. Daarnaast voegen we voortaan eveneens tabellen volgens gemeente van de woonplaats van de werknemer toe.

Om de continuïteit van deze coronagegevens te verzekeren, zal de RVA deze tabellen ter beschikking blijven stellen gedurende de ganse coronacrisis.

U vindt deze tabellen hier. De aandachtige gebruiker zal vaststellen dat onze cijfers voor het verleden naar beneden aangepast werden. Dat komt omdat we, nu alle statistische informatie voorhanden is, de telling kunnen verfijnen.
 

In onze gebruikelijke tabellen daarentegen hebben de gegevens betrekking op de indieningsmaand, en drukt men ze uit in fysieke eenheden, budgettaire eenheden, dagen en bedragen. Meer informatie vindt u terug in ons methodologisch luik.

We danken u voor uw geduld en uw begrip.

Online diensten

Een RVA-kantoor zoeken

Top