Follow us on twitter

U bent hier

Info

Het coronavirus COVID-19 heeft onze samenleving hard getroffen, zowel op menselijk als op economisch vlak. Meer dan 120.000 werkgevers hebben sedert maart voor bijna 1.000.000 werknemers een aangifte tijdelijke werkloosheid ingediend. Nooit eerder lag het aantal tijdelijk werklozen zo hoog.

De enorme omvang van de tijdelijke werkloosheid zette de RVA en de uitbetalingsinstellingen (UI) onder ongeziene druk. In normale omstandigheden moeten er zowel door de werkgevers als werknemers procedures gevolgd worden om tijdelijke werkloosheid aan te vragen. Deze procedures vergen tijd. Omdat het aantal werkgevers en werknemers exponentieel steeg, besliste de Minister van Werk deze procedures sterk te vereenvoudigen om zo een snelle betaling van de getroffen werknemers te verzekeren.

Deze vereenvoudigde procedures hebben echter gevolgen voor de statistische verwerking. Bepaalde pertinente statistische gegevens, met name over het profiel van de werknemers, worden slechts later beschikbaar.

Daarom heeft de RVA beslist om de update van de gewone betaalstatistieken van de tijdelijk werklozen tijdelijk op te schorten (zowel de tabellen als de interactieve toepassing). In plaats daarvan worden enkel tabellen ter beschikking gesteld betreffende tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus COVID-19.

De tellingsmethode die we hanteren in deze tabellen wijkt af van de methodologie van de gebruikelijke statistieken. Zo hebben de gegevens betrekking op de refertemaand (en niet op de indieningsmaand) en worden ze uitgedrukt in o.a. aantal werknemers (niet fysieke eenheden), aantal werkgevers en bedragen. Ook het aantal beschikbare variabelen is beperkt. De gegevens worden o.a. verdeeld volgens geografische locatie (gewest, provincie en postcode van de maatschappelijke zetel van de werkgever), de nijverheidstak, de grootte van de onderneming, het type werknemer (arbeider of bediende) en het aantal vergoede dagen tijdelijke werkloosheid. Ook werden lijsttabellen van werkgevers en werknemers voorzien, geschikt voor het maken van draaitabellen.

U vindt deze tabellen hier.

In een latere fase, zodra de gegevens in de databank van de RVA beschikbaar zijn, zullen we de gebruikelijke statistieken inzake tijdelijke werkloosheid hervatten en wordt het socio-economische profiel verder uitgebreid (nationaliteit, gemeente, …).

We danken u voor uw begrip.

Een RVA-kantoor zoeken

Top