U bent hier

Dagelijkse opvolging van het aantal tijdelijk werklozen

De gegevens in dit bestand zijn afkomstig van de aangiften voor sociaal risico tijdelijke werkloosheid (ASR5) die door de werkgevers worden ingediend. Deze gegevens wijken af van de betaalgegevens in onze crisistabellen, omdat niet alle aangiften leiden tot een betaling. Zo bv. kan een werknemer na de aangifte ziek geworden zijn, waardoor hij een ziekte-uitkering krijgt in plaats van een uitkering voor tijdelijke werkloosheid.

Het bestand bevat naast de cijfers ook een grafische weergave. De grafiek geeft 2 lijnen weer:

  • De onderbroken lijn geeft weer hoeveel personen er per kalenderdag tijdelijk werkloos waren wegens overmacht CRISIS. Tot op heden telt 3 april 2020 het hoogste aantal tijdelijk werklozen (825.147). Tijdens weekends is het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid uiteraard veel kleiner.
  • De blauwe dikke lijn geeft per kalenderdag de evolutie weer van het gemiddeld aantal tijdelijk werklozen van de voorbije 7 dagen.

Online diensten

Een RVA-kantoor zoeken

Top