U bent hier

Info

Sedert het begin van de pandemie publiceert de RVA naast de gewone betaalstatistieken ook specifieke tabellen betreffende tijdelijke werkloosheid ingevolge het coronavirus COVID-19.

De tellingsmethode die we hanteren in deze tabellen wijkt af van de methodologie van de gebruikelijke statistieken.Dat heeft te maken met het feit dat de procedures voor werkgevers en werknemers om tijdelijke werkloosheid aan te vragen sterk vereenvoudigd werden om zo een snelle betaling van de getroffen werknemers te verzekeren.

De vervaldatum van de vereenvoudigde procedure werd in de loop van de pandemie meerdere keren opgeschoven. De op 1 na laatste verlenging voorzag een einddatum van 31 maart 2022, maar op 14 maart 2022 besloot het federale kernkabinet de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid te verlengen voor de periode van 01.04.2022 tot en met 30.06.2022.

Vanaf 1 juli 2022 gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid, en kan men dus niet langer een beroep doen op de soepele procedure tijdelijke werkloosheid overmacht die vanaf maart 2020 van toepassing was.

Dat betekent dat we de statistieken in het kader van de soepele procedure tijdelijke werkloosheid overmacht afsluiten met de refertemaand juni 2022. Concreet betekent dit dat de tabellen eindigen met de refertemaand juni 2022, maar dat we de gegevens nog een aantal keren zullen actualiseren. Begin november 2022 actualiseren we de betaalgegevens met betrekking tot de refertemaand juni 2022 een laatste keer.

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona werd vorig jaar eveneens opengesteld voor de slachtoffers van de zware regenval en de overstromingen tijdens de zomer van 2021.

Ook voor tijdelijke werkloosheid die verband houdt met het conflict tussen Rusland en Oekraïne kan men gebruik maken van de vereenvoudigde procedure.

Omdat de vlag de lading niet meer dekt hebben we besloten de benaming van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona te wijzigen in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht crisis. Alle [1]tijdelijke werkloosheid die verband houdt met de coronapandemie, de overstromingen in de zomer van 2021, of het conflict in Oekraïne wordt dus beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht crisis .

Statistisch kan men op basis van de beschikbare bronnen echter geen éénduidig onderscheid maken tussen tijdelijke werkloosheid ingevolge corona, de overstromingen of de oorlog in Oekraïne.

Tot slot herinneren we de gebruiker er nog aan dat tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen in onze statistieken geteld wordt als overmacht zolang de vereenvoudigde procedure van kracht is, d.i. tot en met (referte)maand juni 2022.

 

[1] Dus niet alleen overmacht, maar ook economische redenen.

Online diensten

Een RVA-kantoor zoeken

Top