U bent hier

Fiche A 1: Wat is een opvanguitkering?

 Definitie

De opvanguitkering is een uitkering die de RVA toekent aan een onthaalouder, indien haar inkomsten dalen omdat bij haar ingeschreven kinderen afwezig zijn, omwille van redenen onafhankelijk van haar wil.

Op wie is deze reglementering van toepassing?

Deze reglementering geldt enkel voor de onthaalouder die:

  • opvang in gezinsverband verzekert, van kinderen die door hun ouders worden gebracht;
  • aangesloten is bij een dienst die door de Vlaamse of de Franse of de Duitstalige Gemeenschap is erkend ;
  • niet met deze dienst verbonden is door een arbeidsovereenkomst.

Het recht op de opvanguitkering kan worden toegekend van zodra de onthaalouder actief is.

Op wie is deze reglementering niet van toepassing?

Deze regeling geldt niet voor de onthaalouder die deze activiteit verricht als zelfstandige (en dus onderworpen is aan de sociale zekerheid der zelfstandigen) of als loontrekkende.

Een RVA-kantoor zoeken

Top