U bent hier

Fiche A 5: Wat is het referteplan?

 Definitie

Het referteplan (per kind opgemaakt) is een vooruitzicht voor de beschouwde maand waarop het voorziene aantal opvangdagen vermeld wordt.

Principes

De (gedeeltelijke) afwezigheid van het kind op een in het referteplan voorziene kindopvangdag, kan leiden tot de toekenning van opvanguitkeringen.

De vermelding van opvangdagen in het referteplan hangt af van het opvangplan overeengekomen tussen de betrokken partijen (ouder(s) / dienst / onthaalouder), doch het referteplan wordt aangepast op de volgende wijze:

  • het referteplan loopt in principe nog gedurende 4 weken door na het einde van het opvangplan
    (eventueel recht op uitkeringen ingevolge het vertrek van het kind) fiche B 6 : Hoe de ingeschreven capaciteit (IC) aanpassen wanneer de opvang stopt?
  • het referteplan houdt geen rekening met een opvangplan korter dan 4 weken
    (geen recht op uitkeringen voor de afwezigheden van dit kind);
  • het referteplan houdt geen rekening met wijzigingen (vermeerdering of vermindering van het aantal opvangdagen, onderbrekingen) die geen 4 weken duren
    (recht op uitkeringen ingevolge de afwezigheid van het kind in functie van ongewijzigd referteplan).

Wijzigingen van minstens 4 weken

In geval van wijzigingen waarvan de duur minstens 4 weken bedraagt, moet het referteplan op de volgende manier worden aangepast:

Een RVA-kantoor zoeken

Top