U bent hier

Fiche C 2 : Wat moet u doen wanneer de onthaalouder een gehandicapt kind opvangt?

Problematiek

De onthaalouder die een gehandicapt kind opvangt, krijgt 1,5 vergoeding in plaats van 1 vergoeding voor een niet-gehandicapt kind. Toch telt het gehandicapte kind slechts als 1 aanwezig kind. Zo kan een onthaalouder erkend voor 3 kinderen, die 1 gehandicapt kind opvangt, nog 2 andere kinderen opvangen. In sommige gevallen van zeer zware handicaps, kan de dienst het aantal kinderen echter beperken en aldus beslissen dat, hoewel de onthaalouder erkend is voor 3 kinderen, zij naast het gehandicapte kind nog maar 1 ander kind mag opvangen.

Codering

Ongeacht de situatie, moet in de kolom « erkende capaciteit” van het rekenblad het aantal kinderen gecodeerd worden waarvoor de onthaalouder erkend is.

De kolommen « inbreng regelmatig ingeschreven capaciteit” en “aanpassingen aan het basisrooster” worden ingevuld, rekening houdend met het feit dat het gehandicapte kind meetelt als 1 kind.

De kolommen “reële opvang” worden ingevuld rekening houdend met de verdeling “normale kinderen” “gehandicapte kinderen”

 

Capaciteit

Erkende capaciteit

erkende

 

 

Rooster

F

G

H

I

J

K

L

M

Inbreng regelmatig ingeschreven capaciteit

           

Basis-rooster

Opvang

Opvang

Opvang

Opvang

Opvang

Opvang

Opvang

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

 
             

#WAARDE!

             

#WAARDE!

             

#WAARDE!

 

Aanpassingen in het basisrooster

N

O

P

Q

R

Vaste aanpassing

 

Eenmalige aanpassing

   
   

Regelmatige opvang

Occasionele opvang

Waarschuwing

       

OK

       

OK

       

OK

 
 
 
Reële opvang (aantal)

Volle dagen

Volle dagen

Halve dagen

Halve dagen

Normale kinderen

Gehandicapte kinderen

Normale kinderen

Gehandicapte kinderen

       
 

 

 

 

Een RVA-kantoor zoeken

Top