U bent hier

Fiche C 4 : Wat moet u doen in geval van inschrijving bij een onthaalouder en opzeg vóór de aanvang van de voorziene opvang?

Problematiek

Wanneer een kind ingeschreven is bij een onthaalouder voor opvang die later moet beginnen en de ouders, vooraleer de voorziene opvang effectief aanvangt (of de dag zelf), opzeggen en de inschrijving van hun kind intrekken, moeten de volgende twee hypothesen bekeken worden:

  • ofwel zijn de dienst en/of de onthaalouder meer dan 4 weken voor de voorziene begindatum van de opvang verwittigd, en in dit geval kan de onthaalouder geen opvanguitkeringen voor dit kind genieten;
  • ofwel zijn de dienst en/of de onthaalouder minder dan 4 weken voor de voorziene begindatum van de opvang verwittigd, en in dit geval kan de onthaalouder gedurende 4 weken opvanguitkeringen genieten voor dit kind. De dienst neemt het kind dan gedurende 4 weken op in de codering van de ingeschreven capaciteit (IC), vanaf de normaal voorziene begindatum van de opvang. Dit principe kan slechts één keer worden toegepast voor hetzelfde kind.
    fiche B 1: Hoe de ingeschreven capaciteit (de IC) van de maand bepalen?.

Een RVA-kantoor zoeken

Top