Bijlage Arbeidsovereenkomst Activa - PVP

Naam

Bijlage bij de arbeidsovereenkomst van de werknemer die in aanmerking komt voor de werkuitkering in het kader van het Activa-Plan (KB 19.12.2001). Bijzondere regeling “preventie- en veiligheidspersoneel"

Doel

Het vermelden van de bepalingen die moeten worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst in het kader van het ACTIVA-PLAN

Af te leveren door

De gemeente (= de werkgever)

Tijdstip van aflevering

Binnen de 4 maand vanaf de aanvang van de tewerkstelling

Laatste wijziging
01-01-2018
Aard van de wijziging

Activa PVP is vanaf 01.01.2018 afgeschaft in het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en in de Duitstalige Gemeenschap

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken