Bijlage Arbeidsovereenkomst Activa-Start

Naam

Bijlage bij de arbeidsovereenkomst van de werknemer die in aanmerking komt voor de werkuitkering Activa-Start (KB 29.03.2006)

Doel

Het vermelden van de bepalingen die moeten worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst in het kader van de werkuitkering ACTIVA-start

Af te leveren door

De werkgever

Tijdstip van aflevering

Binnen de 4 maand na de maand van de indienstneming

Laatste wijziging
01-10-2017
Aard van de wijziging

Vanaf 01.10.2017 zal het Activastelsel enkel nog van toepassing zijn in de Duitstalige Gemeenschap.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken