U bent hier

C110A

Naam

Inkomensbewijs van de partner

Doel

De uitkering als werknemer met gezinslast toekennen voor de periodes waarin de partner een gering loon als loontrekkende ontvangt

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Tijdstip van aflevering

Op het einde van de maand om bij de controlekaart te voegen

Laatste wijziging
30-03-2021
Aard van de wijziging

Correctie van de verwijzing naar het infoblad

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top