U bent hier

C114-Bonus

Naam

Aanvraag om een bijkomende periode met behoud van het uitkeringsbedrag (bonus-6 maanden)

Doel

De volledig werkloze die een vrijstelling heeft gekregen:

  • ofwel, om een opleiding te volgen die voorbereidt op een zelfstandig beroep;
  • ofwel, om studies met volledig leerplan te volgen die op het ogenblik dat ze worden aangevat voorkomen op de lijst van de knelpuntberoepen;
  • ofwel, een overeenkomst te sluiten als kandidaat-ondernemer met een activiteitencoöperatie;

 EN

die geslaagd is voor deze studies / deze opleiding / deze overeenkomst, de mogelijkheid bieden om gedurende 6 maanden het bedrag van zijn werkloosheidsuitkering te behouden.

 

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Tijdstip van aflevering

Op het einde van de maand om bij de controlekaart te voegen

Laatste wijziging
01-07-2013
Aard van de wijziging

Wijziging ingevolge de inwerkingtreding op 01.07.2013 van een stelsel van inkomensgarantieuitkering voor vrijwillig deeltijdse werknemers.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top