C129bis

Naam

Aanvraag om de gewone werkhervattingstoeslag

Doel

De oudere werklozen toelaten de werkhervattingstoeslag aan te vragen

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Tijdstip van aflevering

Op het ogenblik van een werkhervatting

Laatste wijziging
15-03-2018
Aard van de wijziging

Het Vlaamse Gewest heft deze maatregel op vanaf 15/03/2018

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken