U bent hier

C17 Beroepsverleden

Naam

Aanvraag berekening van het beroepsverleden voor de toepassing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen voltijds brugpensioen)

Doel

Voorafgaandelijk aan het werkloosheidsbureau vragen of de kandidaat-werkloze met bedrijfstoeslag voldoet aan de anciënniteitsvereiste

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Tijdstip van aflevering

Ten vroegste in de loop van de 6de maand vóór de opzegging of de verbreking

Laatste wijziging
01-01-2018
Aard van de wijziging

Actualisering van het formulier

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top