U bent hier

C17-Beroepsverleden-CAO17

Naam

Aanvraag berekening van het beroepsverleden voor de toepassing van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (voorheen brugpensioen) vanaf 62 jaar (CAO 17) 

Doel
  • voorafgaandelijk aan het werkloosheidsbureau vragen of de werknemer op het voorziene einde van zijn arbeidsovereenkomst voldoet aan de loopbaanvoorwaarden voor het stelsel CAO 17;
  • het vastklikken van de voorwaarden vragen op het moment van de aanvraag.
Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Tijdstip van aflevering

De berekening van het beroepsverleden op het einde van het voorziene einde van de arbeidsovereenkomst kan ten vroegste 6 maanden voor het ontslag gevraagd worden. Het vastklikken kan ten vroegste gevraagd worden wanneer de leeftijd van het stelsel bereikt is. Dit kan dus meer dan 6 maanden vóór het ontslag gevraagd worden.

Laatste wijziging
01-07-2019
Aard van de wijziging

Actualisering van leeftijds- en loopbaanvoorwaarden. 

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken

Top